PONÚKAME KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE SLUŽIEB v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. v znení Zákona 309/2007 Z.z.a zabezpečenia ochrany pred požiarmi právnických a fyzických osôb na základnej požiadavky Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. a vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.

 

 

 

 

PÔSOBÍME NA SLOVENSKOM TRHU OD ROKU 1996

 

  • ponúkame komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP, ktoré vykonávame na základe platných oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce
  • zabezpečovanie ochrany pred požiarom na základe vydaného oprávnenia KR HaZZ
  • vedenie komplexnej služby BOZP a PO, ktoré vykonávame dodávateľským spôsobom v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 z.z. v znení neskorších zmien, a to odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo vzdelávacej činnosti v danom odbore
  • zabezpečenie služieb BOZP a PO vykonávame po celom území SR

 

taktiež ponúkame činnosť odborného pracovníka pre bezpečnosť práce externe v organizácii v zmysle § 12 Zák. NR SR č.124/2006 Z.z..

 

 
ABeP s.r.o. © 2011 • Privacy PolicyTerms Of Use :: Apycom jQuery Menus