Munka- és egészségvédelem a munkahelyen

 

 • Biztonsági technikus tevékenysége súlyos illetve halálos kimenetelű munkahelyi balesetek oknyomozatánál
 • Munkavédelmi ellenőrzés
 • Biztonság-technikai szolgáltatások
 • a munkahelyi biztonság és egészségvédelem állapotának felmérésének elvégzése az Ön munkahelyén
 • a cég képviselete ellenőrzés esetén – Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által (ellenőrzések, balesetek kivizsgálása, stb.)
 • Munkabiztonsági terv kidolgozása és rendszeres vezetése, frissítése
 • Munkabiztonság és egészségvédelem veszélyeztetettségi fokának vizsgálata a cégben, az aktuális előírásoknak megfelelően a veszélyek értékelésének kidolgozása, frissítése
 • Bevezető iskolázások vázlatának kidolgozása, időszaki munkavédelmi iskolázások vázlatának elkészítése az aktuális szakmai csoportok részére
 • Személyi védőfelszerelések kiosztásának rendszerezése és nyilvántartása
 • előírások változásával kapcsolatos információnyújtás
 • jogosítványokkal rendelkező alkalmazottak nyilvántartása, a jogosítványuk, engedélyük érvényességének figyelemmel kísérése, stb.
 • javaslat bevezető orvosi kivizsgálások szervezésére az alkalmazottak részére
 • bevezető munkavédelmi iskolázások szervezése az alkalmazottak részére
 • munkahelyi balesetek, foglalkozásból eredő megbetegedések és technikai berendezésekkel történt balesetek jelentése az illetékes hatóságoknak, nyilvántartásuk és annak vezetése az ide vonatkozó előírások alapján
 • munkavédelmi állapotfelmérés a munkahelyen
 • munkavédelmi iskolázásokra tett javaslatok az alkalmazottak részére az előírt időszakonként, a szükséges engedélyekkel rendelkező oktatók közreműködésével
 • a szociális biztosítóval való együttműködés munkahelyi balesetek kártérítési eljárásai esetén
 • alkoholszint-mérések elvégzése meghatározott alkalmazottak csoportja körében

 

Teljeskörű tűzvédelem biztosítása

 • tűzvédelmi szabályzat kidolgozása és rendszeres vezetése
 • tűzvédelmi dokumentáció vezetése az NR SR č. 314/2001 Z.z. törvénykezés és a kapcsolódó gyakorlati előírásokkal összhangban
 • tűzvédelmi, megelőző ellenőrzések elvégzése a munkahelyen az ide vonatkozó előírások alapján, a szükséges helyreigazító intézkedések megállapítása a megállapított hiányosságokra vonatkozóan, illetve ezek végrehajtásának ellenőrzése
 • bejegyzések vezetése a tűzvédelmi naplóban
 • tűzvédelmi oktatás (tűzmegelőzési járőrök részére, időszaki és általános iskolázásokon, új munkatársak esetén, stb.) saját audiovizuális technika felhasználásával
 • az intézmény képviselete a Járási Tűzoltóság Igazgatóságával való kapcsolattartás során

 

 
ABeP s.r.o. © 2011 • Privacy PolicyTerms Of Use :: Apycom jQuery Menus