Školenia v oblasti bezpečnosti práce


Zabezpečujeme nasledovné školenia v oblasti BOZP a to formou základného, opakovaného a aktualizačného školenia:

 

 • vstupné školenie BOZP pre všetky profesie
 • opakované školenie BOZP pre všetky profesie
 • školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • školenie práce vo výškach
 • školenie lešenárov
 • školenie obslúh stavebných strojov
 • školenie viazačov bremien
 • školenie obslúh ručných reťazových motorových píl
 • školenie vodičov a pracovníkov v doprave (referentských vozidiel)
 • školenie obslúh motorových vysokozdvyžných vozíkov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie obslúh zdvíhacích zariadení – vežové žeriavy, cestné, výložníkové žeriavy, mostové žeriavy, nakladacie žeriavy- hydraulické ruky, kladkostroje, nákladné osobné výťahy, zdvižné brány, a ďalšie.
 • školenie obslúh kovo a drevo obrábacích strojov
 • školenie obslúh pohyblivých pracovných plošín
 • školenie obslúh tlakových nádob stabilných
a ďalšie školenia

 

 
ABeP s.r.o. © 2011 • Privacy PolicyTerms Of Use :: Apycom jQuery Menus